Skip To Main Content

Multilingual family night is June 3 

Multilingual family night is June 3 

District 191 will host a Multilingual Family Night on June 3 from 5:30 to 7:30 p.m. at Cliff Fen Park, 120 Cliff Road East in Burnsville. Families are invited to celebrate the school year and the start of summer break with a free meal, including pizza, chips and salsa. There will be fun activities for the whole family, including a book giveaway. 

Buses will be available to take families to and from the event at the following locations: Shalimar Estates, Flats at Neill Park, 501 Apartments, Pines of Burnsville, Glen Apartments, Grande Marketplace, Dakota Station, Winfield Townhomes, Chancellor Manor, Stone Grove Apartment, Downtown Savage (126th St & Glenhurst Ave.), Arbor Vista and Rambush Estates. 

Habeenka qoyska ee luqadaha badan ku hadal waa Juun 3 

Degmada 191 waxay martiigelin ku qaban doontaa Habeenka Qoyska ee Lugadaha badan ku hadale waa bisha Juun 3eeda laga bilaabo 5:30 ilaa 7:30 galabnimo. Ciwaanku waa Cliff Fen Park, 120 Cliff Road East in Burnsville. Qoysaska waxaa lagu martiqaadaaya inay u dabaaldegaan sannad dugiyeeedka iyo bilowga fasaxa xagaaga oo lagu bixin doono cunto bilaash ah, oo ay ku jiraan Pizza, Chips iyo salsa. Waxaa kalee oo  jiri doona hawwlo madadaalo ah oo qoyska oo dhan anfici doona siida buugaag bilaasha ah.

Basas ayaa diyaar ku noqon doona si ay qoysaska u geeyaan loogana soo qaado xaflada oo goobaha meelaha soo socda : Shalimar Estates, Flats at Neill Park, 501 Apartments, Pines of Burnsville, Glen Apartments, Grande Marketplace, Dakota Station, Winfield Townhomes, Chancellor Manor, Stone Grove Apartment, Downtown Savage (126th St & Glenhurst Ave.), Arbor Vista and Rambush Estates.  

La Noche Familiar Multilingüe es el 3 de Junio 

El Distrito District 191 estará llevando a cabo una Noche Familiar Multilingüe el lunes 3 de junio de 5:30 a 7:30 p.m. en el Parque Cliff Fen Park, 120 Cliff Road East en Burnsville. Las familias están invitadas a celebrar el fin del año escolar y el comienzo de las vacaciones de verano con una comida gratis la cual incluye pizza, totopos y salsa.  Habrá actividades divertidas para toda la familia, incluyendo libros de regalo.  

Los autobuses estarán disponibles para llevar a las familias de ida y de regreso al evento en las siguientes ubicaciones: Shalimar Estates, Flats en Neill Park, 501 Apartments, Pines of Burnsville, Glen Apartments, Grande Marketplace, Dakota Station, Winfield Townhomes, Chancellor Manor, Stone Grove Apartment, Downtown Savage (126th St & Glenhurst Ave.), Arbor Vista y Rambush Estates.